CONTACTANOSDATOS DE CONTACTO

Sede Social: Bolívar 547 6o “2”, C1066AAK Buenos Aires
Dirección Postal: Casilla de Correos 1796–C1000WAR Buenos Aires
Teléfono (provisorio) Secretaria: 011 + 4568 3477
Dirección de mail: (provisoria): jcasalia@infovia.com.ar